Missie

De onderzoeksgroep Edubron werd in 2000 opgericht en maakt deel uit van departement Opleidings- en Onderwijswetenschappen aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen.

Edubron streeft naar onderwijsonderzoek met impact: internationaal en lokaal. Het drijvende  principe is het opzetten van kwaliteitsvol en innovatief onderzoek, met zowel academische als maatschappelijke relevantie. Op die manier wil het team een referentie zijn voor collega-academici, beleidsmakers en de onderwijspraktijk.

De onderzoeksactiviteiten worden georganiseerd rond vragen die betrekking hebben op de effecten van onderwijsprocessen en de mechanismen achter die effecten. Ze zijn zowel gericht op fundamenteel als op toegepast onderzoek. Het streven naar multi- en interdisciplinaire invalshoeken resulteert in een brede onderzoeksfocus op verschillende onderwijsniveaus (gaande van basisonderwijs, over secundair tot hoger- en volwassenenonderwijs), met als speerpunten onderzoek naar:

De onderzoeksgroep herbergt een verscheidenheid aan methodologische expertise. Een belangrijk uitgangspunt is het opzetten van ‘doelgeschikt’ onderzoek waarbij vaak een combinatie van diverse kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden wordt aangewend.

Naast onderzoek heeft Edubron verschillende jaren ervaring in onderwijs, dienstverlening en begeleiding. Door deze steeds te linken aan de onderzoeksactiviteiten – en vice versa – wil Edubron de relevantie van het uitgevoerde onderzoek blijven garanderen en samen met andere actoren bijdragen tot geïnformeerde beleids- en praktijkkeuzes.