Beleidsvoerend vermogen – Van doeltreffend schoolbeleid tot doeltreffend… (vul aan)

Beleidsvoerend vermogen – Van doeltreffend schoolbeleid tot doeltreffend… (vul aan)

(Tekst – Jan Vanhoof)

Soms overdrijf je een tikkel om een punt te maken. Die boodschap was dat het gedachtegoed van beleidsvoerend vermogen breed toepasbaar is. Van achter het spreekgestoelte in een auditorium daagde ik een 200-tal leraren en schoolleiders uit om hun privérelatie met hun partner eens onder de loep te nemen. Dit keer op basis van de gekende acht dragers van beleidsvoerend vermogen. Gekscherend, en ook weer niet.

Een dag of twee later loopt er een e-mail binnen. Van een voor mij ongekende afzender. Eén van de deelnemers aan de studiedag bedankt me voor het volgens hem verhelderende kader. Het heeft precies duidelijk gemaakt waaraan het ontbreekt in mijn relatie, lees ik. Twijfel omtrent wat we samen willen bereiken, te zeldzame momenten waarop we kritisch naar onszelf als koppel kijken, een gemis aan steun om persoonlijke moeilijkheden het hoofd te bieden. Mijn opdracht had een relatiebreuk in gang gezet. Over onderwijsonderzoek met impact gesproken.

Deze anekdote leert dat de manier waarop ‘beleidsvoerend vermogen’ uitnodigt te kijken naar sociale processen kansen biedt om snel tot de kern door te dringen. Zowel wanneer het gaat om doeltreffend schoolbeleid als wanneer het gaat om doeltreffend… (vul aan). Die ‘vul aan’ mag je ruim invullen. Samen met studenten zijn we de voorbije jaren de boer opgegaan met de acht dragers van beleidsvoerend vermogen. We gingen aan de slag in scholen – uiteraard – én in totaal verschillende contexten: een KMO, een sportclub, sociaal profit, een jeugdvereniging. Telkens weer blijkt dat het kader ook werkt in een niet-schoolse context. Het heeft de verdienste om mensen, zonder noemenswaardige voorkennis, over hun gezamenlijk functioneren in dialoog te doen gaan.  In die dialoog kunnen waardering en mankementen uitgesproken worden. Het helpt om het verbeterbare tastbaar te maken en aan te grijpen.

Die brede toepasbaarheid hoeft niet te verrassen, vind ik. De dragers gaan naar de essentie van motivatietheorieën, naar de essentie van organisatiekunde, naar de essentie van leren en naar de essentie van menselijk samenleven.

Misschien ben ik gewoon een believer. Wie een hamer heeft, ziet overal nagels…

Daarom daag ik je graag uit. Opnieuw gekscherend, en ook weer niet. Of beter: nodig ik je uit. Neem iets voor de geest waar je samen met anderen werk van wil maken. Iets waarvan de doeltreffendheid je na aan het hart ligt. Privé of professioneel. En ga (tezamen) eens na of je tevredenheid over wat er precies gerealiseerd wordt samenhangt met de mate waarin:

  • de betrokkenen onderling vlot weten te communiceren
  • de betrokkenen zich ondersteund voelen en samenwerken
  • de betrokkenen een stem krijgen in de besluitvorming en leiderschap delen
  • de betrokkenen gelijkaardige doelen nastreven en dezelfde zaken belangrijk vinden
  • de betrokkenen gevoelig zijn voor en bewust omgaan wat anderen van hen verwachten
  • de betrokkenen afstand durven nemen van het traditionele en openingen creëren voor vernieuwing
  • de betrokkenen hun activiteiten op elkaar weten afstemmen
  • de betrokkenen bereid zijn constructief kritisch naar zichzelf en elkaar te kijken

Wat is jouw inschatting? Helpen de dragers van beleidsvoerend vermogen om doeltreffendheid te begrijpen?

Geprikkeld? Zin om je te verdiepen? In ‘Doeltreffend schoolbeleid’ doen Peter Van Petegem en ikzelf onze kijk op het beleidsvoerend vermogen van scholen uit de doeken.

Beleidsvoerdend vermogen

(bron foto bovenaan post: pixabay.com)

 

2 Comments

Gregorybleme

about 4 jaar ago

безопасная сделка с низким процентом - услуги гаранта, быстрая покупка канала

Beantwoorden

Jan Engberts

about 5 jaar ago

Ik vind het allemaal nog een beetje vaag hoor, maar ik ga mij er eens goed in verdiepen. AD de Groot zei al in zijn boek vijfen en zessen, dat doelen stellen voorafgaat aan dit soort analyses.

Beantwoorden

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked