Hoe geraak je als leerkracht of directeur aan wetenschappelijke bronnen? 3 mogelijkheden

Hoe geraak je als leerkracht of directeur aan wetenschappelijke bronnen? 3 mogelijkheden

(Tekst – Aster Van Mieghem)

Op school kunnen er zich situaties voordoen waarbinnen je als leraar en directeur al eens graag over het muurtje zou gaan kijken om te zien hoe leraren en directieleden hier in andere scholen mee omgaan. Het ontbreekt echter vaak aan tijd om dit werkelijk te doen. Toch zijn er ook andere manieren om informatie te bekomen die kunnen bijdragen aan het oplossen van een probleem. Als onderwijsonderzoekers zijn wij namelijk ook geïnteresseerd in hoe leraren en directieleden situaties aanpakken en trachten wij deze informatie kritisch te bekijken en te bundelen in overzichtelijke rapporten of wetenschappelijke artikels.

Als onderwijsonderzoeker hecht ik veel belang aan de vertaalslag van onderzoek naar de onderwijspraktijk. Deze vertaalslag kan op verschillende manieren gemaakt worden: overdracht via studiedagen, opname van deze kennis in nascholingen of de lerarenopleiding, een specifieke website maken, uitwerken in een boek, en nog veel meer. Het is belangrijk om te weten dat al deze vertalingen gebaseerd zijn op rapporten. De grote meerderheid van deze rapporten kan ook jij als leraar of directeur raadplegen. Maar hoe geraak je hier dan aan?

 

SteunpuntSONO

Een eerste mogelijkheid om aan wetenschappelijke bronnen te geraken, is door te gaan kijken naar de website www.steunpuntsono.be en door te klikken op ‘publicaties’. Dit steunpunt is door de Vlaamse Regering erkend als Steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek voor de periode van 2016-2020 en heeft als opdracht om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren rond thema’s die door de Vlaamse overheid als prioritair en relevant beschouwd worden. Thema’s zoals schoolverlaten, werkplekleren, gelijke onderwijskansen, inclusief onderwijs,… worden hierin aangehaald. Maar ook voor de periode waarin dit steunpunt werd erkend, werd onderzoek in opdracht van het Departement Onderwijs & Vorming uitgevoerd, wat ons brengt tot een tweede mogelijkheid om wetenschappelijke bronnen te raadplegen.

 

 

Departement Onderwijs & Vorming

Een tweede mogelijkheid om wetenschappelijke bronnen te bekomen die uitgewerkt werden in opdracht van de Vlaamse overheid, is via http://www.onderwijs.vlaanderen.be/onderzoek. Bij het openen van deze link, zal je een zoekbalk zien. Hierin kan je termen ingeven zoals spijbelen, competenties, STEM,… kortom alles waar je meer over te weten wil komen. Vervolgens geeft de website eerder uitgevoerd onderzoek met dat woord in de titel weer. Probeer dus zeker meerdere mogelijke termen uit!

 

 

Researchgate

Tot slot is er nog een derde mogelijkheid om wetenschappelijke bronnen te bekomen, namelijk via www.researchgate.net. Dit is een platform zoals Linkedin, maar focust zich eerder op de onderzoekswereld. Iedereen kan hier een profiel op aanmaken, jij dus ook als leraar of directeur, en vervolgens kan je na het vervolledigen van je profiel via ‘search’ zoektermen ingeven. Let er wel op dat voornamelijk Engelse termen tot resultaten zullen leiden. Vervolgens zal je op bepaalde documenten uitkomen. Deze zijn ofwel openbaar – en dus gewoon te raadplegen – of kunnen opgevraagd worden bij de auteur. Researchgate maakt dit proces erg makkelijk en voorziet zelfs voorgeschreven vragen. Als we als onderzoekers bepaalde interessante documenten niet kunnen raadplegen, dan proberen we deze ook op deze manier te bekomen, maar wat houdt jou tegen om dit als leraar te doen? Als onderzoeker wil je immers dat je werk gelezen wordt, aarzel dus niet om ook zelf auteurs aan te schrijven.

 

Wanneer er zich dus een situatie voordoet op school, test dan bovenstaande wegen eens uit om informatie te verzamelen. Wellicht ben je niet de eerste leraar of directeur die in deze situatie verzeild is geraakt en misschien kan je wel inspiratie putten uit deze bronnen.

 

Alvast veel succes gewenst!

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked